Evulka

4 teksty – auto­rem jest Evul­ka.

Brak słów jak brak ape­tytu ... po co pi­sać, jak nie masz ochoty. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 29 sierpnia 2017, 21:44

Przy­wiera­my do utar­tych sche­matów, po­zos­ta­wiając praw­dzi­we życie na "kiedyś" ... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 16 lipca 2017, 18:57

W sa­mot­ności naj­częściej gu­bimy siebie ... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 18 września 2016, 15:47

za po­wieka­mi ... skry­wam swój świat
za­pom­niany przez in­nych, stworzo­ny dla Ciebie 

myśl
zebrała 6 fiszek • 30 lipca 2016, 09:33
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
D E F
Kalendarz
Aktywność

26 lipca 2018, 05:32Evulka sko­men­to­wał tek­st nad kropką

14 lipca 2018, 14:16Evulka sko­men­to­wał tek­st Po pros­tu

22 kwietnia 2018, 08:26Evulka sko­men­to­wał tek­st Najważniejszy zawód - mat­ka.  

19 listopada 2017, 17:13Evulka wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

18 listopada 2017, 06:58Evulka sko­men­to­wał tek­st ... z bez­radności bez [...]

19 października 2017, 08:47Evulka sko­men­to­wał tek­st ściernisko

8 października 2017, 20:40Evulka sko­men­to­wał tek­st nad kropką

8 października 2017, 13:38Evulka sko­men­to­wał tek­st nad kropką

15 września 2017, 20:19Evulka sko­men­to­wał tek­st Namiętność jest zrządze­niem lo­su, [...]

15 sierpnia 2017, 20:38Evulka wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia